• Gold Sponsor Gold Sponsor Gold Sponsor Gold Sponsor
 • Webshop
 • Besluiten door de ALV van 1 juli 2020

   

  ALV 1 juli 

   
  Afgelopen woensdag is de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van onze vereniging. Door de noodzakelijke afstand van 1,5 meter vanwege Covid-19 werd de ALV gehouden in de sportzaal van The Dome. 
   
  Er werden een aantal belangrijke agendapunten behandeld, zoals: 
  -Het Businessplan dat het bestuur heeft opgesteld op verzoek van de Gemeente Houten
  -Uitbesteding van de inning van de contributie aan ClubCollect 
  -Verhoging van de contributie en invoering van de Delta-leden voordeelpas
  -Begroting 2020-2021
   
  In het businessplan "De Toekomst van Delta Sports '95  2020-2024" staan onze plannen en wensen ten aanzien van ons complex.en de verduurzaming hiervan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vervanging van onze veldverlichting door LED verlichting. Hierdoor gaan wij niet alleen veel energie besparen maar de kwaliteit van onze verlichting zal aanzienlijk verbeteren. Dit vergt echter een flinke investering waarvoor onze vereniging, na aftrek van subsidie, een lening zal moeten afsluiten. 
    
  De inning van de contributie zal vanaf het nieuwe seizoen uitbesteed gaan worden aan ClubCollect. Dit bespaart de vereniging veel tijd en werk. De leden krijgen vooraf betere informatie en een specificatie van hun verplichtingen en krijgen de mogelijkheid om, tegen geringe meerkosten,  de contributie in 4 termijnen in plaats van 2 termijnen te voldoen. 
   
  De contributie is in de afgelopen 3 jaren niet aangepast terwijl de kosten wel zijn toegenomen. Vandaar dat de verhoging van de contributie op de agenda stond. Ondanks deze verhoging liggen onze tarieven in lijn met andere grote verenigingen zoals SV Houten, De Meern, Kampong, Hercules en Jonathan waarbij in veel gevallen onze tarieven lager zijn. 
   
  De begroting 2020-2021 is gebaseerd op een "normaal" seizoen waardoor de begroting niet vergeleken kan worden met de cijfers over 2019-2020. In de begroting zijn de nieuwe tarieven van de contributie verwerkt en de rente en afschrijvingslasten van de voorgenomen investeringen. 
   
  Helaas hebben heel veel leden hun stem "verloren" laten gaan door de ALV niet te bezoeken. De 35 leden die wel de moeite hebben genomen om de ALV te bezoeken hebben zowel de contributie-verhoging als de begroting 2020-2021 goedgekeurd en deze hiermee bekrachtigd namens alle leden.  
   
  Tot slot is Jos Konijn benoemd als nieuwe voorzitter van de commissie meisjes & vrouwen en is afscheid genomen van Jacqueline van Beem. Ook Peter Wegereef is benoemd als interim jeugdvoorzitter en opvolger van Anja Vanenburg.
  Anja was helaas niet aanwezig tijdens de ALV, zij stopt behalve als voorzitter van de jeugdafdeling ook met de ledenadministratie die zij maar liefst 13 jaar heeft verzorgd. Lia Vergunst gaat deze taak van haar overnemen. Wij zullen op een later tijdstip Anja bedanken voor haar inzet voor onze vereniging.  
   
     
  Het Bestuur