Lief en Leed

FC Delta Sports’95 wil een bloeiende vereniging zijn met naast de gezonde ambitie om goed te voetballen ook de ambitie om mensen te verenigen en te verbinden.
Het maatschappelijke en sociale leven is van uiterst belang om deze doelstelling te realiseren. Hiervoor is een hechte team- en clubbinding van groot belang. Juist vanwege de omvang van onze vereniging vinden wij als bestuur het belangrijk zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van alles wat er binnen onze club gebeurt.
Een Lief & Leed regeling is één van de activiteiten welke direct een positieve bijdrage hieraan levert.

Voor wie bestemd?
De regeling is van toepassing op alle (kader)leden, leden van verdienste, ere-leden en actieve vrijwilligers.

Hoe wordt deze regeling toegepast?
Alle leden kunnen via de mail een aanvraag bij de Lief & Leed commissie indienen waaraan de vereniging eventueel extra aandacht aan kan besteden. Hierbij zou je kunnen denken aan geboorte van een gezinslid, huwelijk, jubilea huwelijk, overlijden, ernstige ziekte, langdurige blessures, etc. In bijzondere situaties of personen welke niet zijn benoemd in bovenstaande regeling is overleg met het bestuur nodig.

Mocht er dus iemand in je directe omgeving, jouw team, jouw commissie of wat dan ook zijn waarvan je vindt dat hij/zij een felicitatie of een hart onder de riem namens de club verdient, mail dan naar: liefenleed@deltasports.nl

Het bestuur

Liefenleed