Over Delta Sports 95

De vereniging
In 1995 heeft een aantal oud bestuursleden van SV Houten het initiatief genomen om een vierde voetbalvereniging op te richten binnen de gemeente Houten. De Vinex-groeitaak veroorzaakte destijds een aanwas aan inwoners, die grote wachtlijsten bij o.a. de overige sportclubs binnen de gemeente tot gevolg had. Vooral bij de voetbalclubs vanwege de populariteit die deze sport genoot en dat nog steeds doet. Naast de wachtlijsten, die er ontstonden werd ook de vraag naar seniorenvoetbal op zaterdag, voetbal voor verstandelijk gehandicapten en zaalvoetbal steeds groter. Juist deze behoefte heeft ervoor gezorgd dat de initiatiefnemers het plan “2005 Doelen” hebben opgesteld. Met succes wel te verstaan, want na een aantal flinke groeistuipen is FC Delta Sports ‘95 één van de grootste verenigingen in de regio in zijn soort geworden.

De start op de Stenen Poort was ondanks het te kleine veld zeer ambitieus. Na ook nog deels uitgeweken te zijn geweest naar sportpark Rijneiland in Odijk kon de gehele vereniging in het jaar 2001 neerstrijken op het huidige sportcomplex aan de Kruisboog. De behoefte aan faciliteiten in de vorm van velden, veldverlichting en kleedkamers nam al snel toe en werden deze uitgebreid tot wat het nu is.

Met name de breedtesport wordt door onze vereniging gefaciliteerd, waardoor de volgende categorieën onstaan zijn:

Seniorenvoetbal
Een belangrijk kenmerk van onze vereniging is dat er voornamelijk op zaterdag gevoetbald wordt. Met name de behoefte onder senioren was en is nog steeds groot om juist op deze dag te spelen. Men kan zich op zondag wat meer op het gezin richten en komt het uitgaan minder in het gedrang. Naast selectie- en standaard teams is er tevens een 35-plus en een 40-plus groep. Al met al een behoorlijk grote afdeling die in de loop der jaren qua omvang behoorlijk is toegenomen.

Vrouwenvoetbal
Sinds de steeds vaker in de schijnwerpers verkerende Oranje Leeuwinnen is er bij deze afdeling een groei te ontdekken. Het vrouwenvoetbal is daardoor populairder geworden dan ooit. Binnen de KNVB zijn meisjes en vrouwen de snelst groeiende doelgroep als het gaat om ledenaantallen. Met twee vrouwenteams, en een standaard team plus de nodige vrouwen bij de 35-plus afdeling, mag deze tak er zijn. Onze vereniging behoort met het aantal vrouwen en meisjes teams tot de grotere verenigingen in onze regio.  

Jeugdvoetbal (jongens en meisjes)
De jeugdafdeling biedt voetbal vanaf 4 tot en met 18 jaar. Juist op heel jonge leeftijd instromen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek en sociale vaardigheden. De kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau waarbij de meest belangrijke factor het plezier is dat zij in hun lievelingssport moeten hebben. Afhankelijk van hun vaardigheden en uiteraard de bereidheid, komen de spelers voor een selectie of standaard team uit. Waar zij zich in het spelletje voetbal kunnen onwikkelen. In bepaalde gevallen wordt er zelf gemengd gevoetbald, wat de ontwikkeling ten goede komt. De KNVB stimuleert deze ontwikkeling en gaat Delta daar in mee.

G-voetbal
Met de oprichting van de vereniging is er rekening gehouden met een belangrijke doelgroep in onze gemeente: de verstandelijk gehandicapte medemens. Aanvankelijk startte het G-voetbal een jaar na de oprichting. Het vergde meer tijd om deze afdeling goed op de rails te zetten, maar sinds dat moment is deze afdeling niet meer weg te denken. Ondanks dat het trainen en leiden van een G-team een kwestie van geduld en toewijding is, is er een tweede team bijgekomen. Een succesvolle ontwikkeling!

Zaalvoetbal
Een op zichzelf staande afdeling binnen de vereniging is die van het zaalvoetbal. Een stabiele factor die voorziet in een behoefte met gemiddeld 8 á 10 teams, elk seizoen weer. Deze vorm van voetbal sluit in menig opzicht goed aan op het de tegenwoordige vrijetijdsbesteding en is zodoende ook hard gegroeid en momenteel in evenwicht.

Regionale Amateur Clubs (RAC)
Een samenwerkingverband met FC Utrecht draagt bij aan de ontwikkeling van onze jeugdleden. Onze jeugdteams worden regelmatig uitgenodigd om tegen de FC te spelen en kunnen onze spelertjes zich dan meten met doorgaans een jaar jongere spelertjes. Daarnaast worden er clinics voor zowel kepeers als voetballers aangeboden, evenals thema-avonden voor trainers en staf waarbij ingegaan wordt op bijvoorbeeld sportief coachen.

Belangrijke mededeling: