Contributie regels

Rond 15 juli ontvangen de leden met contributie verplichting weer een  betaalverzoek van ClubCollect voor het nieuwe seizoen. De samenwerking met ClubCollect heeft ons de verwachte vereenvoudiging en het betere inzicht opgeleverd en wordt gecontinueerd. De contributie tarieven zijn gelijk gebleven. Wel zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd die op de contributie factuur zichtbaar zijn:

  • gelijktijdig wordt ook de selectietoeslag meegenomen[1]
  • leden met een U-pas en aanvragers van steun door het Jeugdfonds Sport & cultuur zijn nu ook geïntegreerd

Dit zal de contributie-inning naar verwachting overzichtelijker maken. Aan nieuw aangemelde leden wordt tevens het eenmalige inschrijfgeld berekend.

Tussentijdse inschrijving als lid

Voor aanmeldingen tot 30 september geldt 100% van het jaartarief, tussen 1 oktober en 31 december is dat 75% en na 1 januari is een korting van 50% van toepassing.

Leden die gedurende het seizoen (na 1 juli) toetreden tot onze vereniging ontvangen een tussentijds betaalverzoek voor hun contributie via ClubCollect. Je kunt de contributie dan niet meer in termijnen betalen.

Hoe werkt het?

De vereniging levert rond 15 juli de dan beschikbare gegevens in Sportlink aan ClubCollect voor de inning. Gegevens en keuzes voor betaling in 1 keer (via IDEAL) of in 2, 3 of 4 termijnen (via automatische incasso) zullen door de leden opnieuw na ontvangst van het betaalverzoek binnen het systeem van ClubCollect worden aangegeven. Kom je NIET in actie dan gaat ClubCollect automatisch uit van betaling van de contributie in vier termijnen. Betaling in termijnen is iets duurder vanwege extra kosten.

Daarnaast is het van groot belang dat leden op de eigen betaalpagina de persoonlijke gegevens checken/verifiëren op juistheid en geldigheid. Is er bijvoorbeeld geen of een foutief e-mail adres beschikbaar dan ontvang je als lid geen mailberichten en worden berichten uitsluitend via SMS doorgestuurd. Kijk ook kritisch naar het IBAN nummer en pas dit aan indien gewenst. Op deze manier voorkom je  foutmeldingen, storno’s bij de bank, berichten en extra kosten. Bij vragen of onduidelijkheden kun je altijd terecht bij de penningmeester: penningmeester@deltasports.nl

Mogelijkheden voor financiële steun

FC Delta Sports ’95 is partner van en heeft een contract met de Stichting U-pas. De U-pas is een pas voor mensen met een laag inkomen, waarmee u activiteiten kunt doen. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de U-pas regeling en wilt u hier ook het komende seizoen gebruik van maken dan dient u een kopie van de pas naar de vereniging op te sturen: ledenadministratie@deltasports.nl. Graag voor 15 juni.

Ook wanneer u voor het eerst van de U-pas regeling gebruik wilt maken dient u een kopie van de pas naar de vereniging op te sturen. Voor informatie zie website van de U-pas:  https://www.u-pas.nl/aanvragen

Ook is het mogelijk om steun aan te vragen bij het Jeugdsportfonds sport & cultuur. Alleen ouders/verzorgers kunnen deze aanvraag (via ClubCollect) indienen. De vereniging ontvangt dan een verzoek om een factuur te overleggen waarna betaling aan de vereniging volgt. Zie website:

https://www.samenvoorallekinderen.nl/

Tegemoetkoming bijzondere gevallen

Leden met een langdurige blessure en die vanwege studie of werk minimaal 3 maanden in het buitenland verblijven en daardoor niet kunnen voetballen kunnen dit kenbaar maken aan de penningmeester. In deze gevallen wordt de jaarcontributie voor maximaal de helft kwijtgescholden.

Tussentijdse opzeggingen

Bij tussentijdse opzeggingen als gevolg van langdurige ziekte of verhuizing wordt de jaarcontributie eveneens voor maximaal de helft kwijtgescholden.

De actuele contributie tarieven vind je op de website onder: contributies

[1] mocht een speler of speelster pas later toe- of uittreden zal dat achteraf gecorrigeerd worden.