Algemene ledenvergadering uitgesteld.

Volgens onze statuten moet de jaarrekening binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar (30 juni) worden voorgelegd aan de leden tijdens een ALV.

In plaats van een digitale ALV online, heeft het bestuur, op basis van een eerder dit jaar aangenomen noodwet, besloten om de ALV uit te stellen tot uiterlijk 30 april 2021. In deze ALV zullen wij behalve de jaarrekening 2019/2020 proberen ook de begroting 2021/2022 ter goedkeuring voor te leggen. Hierdoor hoeft er in juni of juli niet opnieuw een ALV gehouden te worden.

Overigens zal binnenkort wel de uitloting van de obligatielening doorgang vinden zodat de rente en aflossing uiterlijk op 1-2-2021 kan worden voldaan. De obligatiehouders waarvan hun obligatie afgelost gaat worden zullen hierover per email geinformeerd worden.

Het Bestuur

Deel:

Ander nieuws