ALV 16 december uitgesteld

Volgens onze statuten moet de jaarrekening binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar (30 juni) worden voorgelegd aan de leden tijdens een ALV.

Gezien de huidige besmettingen en beperkende maatregelen heeft het bestuur, op basis van een bestaande noodwet, besloten om de ALV tot nader bericht uit te stellen. De ALV zal in ieder geval op of voor 30 april 2022 gehouden worden. In deze ALV zullen wij in ieder geval de jaarrekening 2020/2021 toelichten en ter goedkeuring aan de ALV voorleggen.

Overigens zal deze maand wel de uitloting van de obligatielening doorgang vinden zodat de rente en aflossing uiterlijk op 1-2-2022 kan worden voldaan. De obligatiehouders waarvan hun obligatie afgelost gaat worden zullen hierover voor eind december per e-mail geïnformeerd worden.

Het Bestuur

Deel:

Ander nieuws