Contributie nieuwe seizoen

Medio Augustus ontvangen alle contributie plichtige leden weer een persoonlijk betaalverzoek van onze partner ClubCollect die de contributie inning voor onze vereniging regelt. De contributie is voor de meeste leden verhoogd conform besluit in de ALV van 24-5-2022. actuele contributie tarieven .
Ieder lid kan binnen 2 weken na ontvangst van het betaalverzoek op zijn eigen betaalpagina (via een link) een keuze aangeven voor betaling in 1 termijn (via IDEAL) of automatische incasso in 2,3 of 4 termijnen.
Tussen de incassotermijnen mogen maximaal 60 dagen liggen. Indien een lid dit niet binnen 14 dagen bij ClubCollect aangeeft worden automatisch 4 incassotermijnen ingepland.
Gelijktijdig worden de selectietoeslag (selectiespelers), eventueel openstaande boetes en het eenmalige inschrijfgeld (nieuwe leden) geïnd.
Alle bestaande leden worden verzocht om hun persoonlijke gegevens bij ClubCollect te controleren en eventueel te corrigeren. Dit betreft vooral het IBAN nummer en het emailadres en voorkomt fouten en onnodige correspondentie.
De Penningmeester

Deel:

Ander nieuws