Contributie seizoen 2021-2022 en compensatie voor senioren leden (veld en zaal competitie)

 

Compensatie contributie 2020-2021 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11-5-2021 is een definitief besluit genomen voor een compensatie van de contributie. De compensatie heeft betrekking op alle Senioren leden die binnen veld- en zaalvoetbal competitie actief zijn. Zij zijn gedurende het afgelopen seizoen het meest getroffen door de opgelegde corona maatregelen (stilgelegde competitie en trainingen) en een gesloten kantine.

De compensatie zal bestaan uit een korting op de contributie van het komend seizoen van € 100 (zaalvoetballers). De veldvoetballers (competitie) en de spelende leden in de vrijdagavond competitie ontvangen als compensatie een pas (Delta Coin) met een in onze kantine te besteden tegoed van € 50 resp. € 30 (veldvoetballers en spelende leden vrijdagcompetitie).

De compensatie is een beloning voor die leden die vorig seizoen lid waren en in het nieuwe seizoen lid zijn gebleven en geldt uitsluitend voor leden binnen genoemde categorieën die ook in het nieuwe seizoen lid zijn gebleven van onze vereniging.

De korting zal bij de contributie inning (half juli) apart zichtbaar zijn op de persoonlijke betaalpagina bij ClubCollect van betreffende zaalvoetbal leden.

De pasjes met het tegoed worden in september aan de leden die hiervoor in aanmerking komen uitgereikt en kunnen vanaf dat moment in de kantine gebruikt worden (mits deze i.v.m. corona overheidsmaatregelen open is).  Consumpties (drankjes en snacks) worden dan van het opgeladen pasje afgeschreven. Aangezien de vereniging inmiddels cashless betalen heeft ingevoerd kan het pasje ook in de toekomst gebruikt en opnieuw opgeladen worden.

Het besluit is door het bestuur genomen omdat verwacht wordt dat de financiële situatie van dit moment en de nabije toekomst een compensatie mogelijk maakt.

Contributie 2021-2022 

Rond 15 juli ontvangen de leden met contributie verplichting weer een  betaalverzoek van ClubCollect voor het nieuwe seizoen. De samenwerking met ClubCollect heeft ons de verwachte vereenvoudiging en het betere inzicht opgeleverd en wordt gecontinueerd. De contributie tarieven zijn gelijk gebleven. Wel zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd die op de contributie factuur zichtbaar zijn:

  • gelijktijdig wordt ook de selectietoeslag meegenomen
  • leden met een U-pas en aanvragers van steun door het Jeugdfonds Sport & cultuur zijn nu ook geïntegreerd

Dit zal de contributie-inning naar verwachting overzichtelijker maken. Aan nieuw aangemelde leden wordt tevens het eenmalige inschrijfgeld berekend.

Hoe werkt het?

De vereniging levert rond 15 juli de dan beschikbare gegevens in Sportlink aan ClubCollect voor de inning. Gegevens en keuzes voor betaling in 1 keer (via IDEAL) of in 2, 3 of 4 termijnen (via automatische incasso) zullen door de leden opnieuw na ontvangst van het betaalverzoek binnen het systeem van ClubCollect worden aangegeven. Kom je NIET in actie dan gaat ClubCollect automatisch uit van betaling van de contributie in vier termijnen. Betaling in termijnen is iets duurder vanwege extra kosten.

Daarnaast is het van groot belang dat leden op de eigen betaalpagina de persoonlijke gegevens checken/verifiëren op juistheid en geldigheid. Is er bijvoorbeeld geen of een foutief e-mail adres beschikbaar dan ontvang je als lid geen mailberichten en worden berichten uitsluitend via SMS doorgestuurd. Kijk ook kritisch naar het IBAN nummer en pas dit aan indien gewenst. Op deze manier voorkom je  foutmeldingen, storno’s bij de bank, berichten en extra kosten. Bij vragen of onduidelijkheden kun je altijd terecht bij de penningmeester: penningmeester@deltasports.nl

Voor meer informatie over de contributiebetaling, financiële steun en regels kun je terecht op onze site via onderstaande link:

contributie regels

Namens het Algemeen Bestuur

Wilfried Hess (penningmeester)

 

Deel:

Ander nieuws