Delta Sports ’95 vervangt keuken

In de zomerstop is de keuken verbouwd en grotendeels voorzien van nieuwe apparatuur.

Het bestuur heeft tot deze verbouwing besloten omdat:

  • de keuken en de meeste apparatuur al meer dan 10 jaar in gebruik is en technische gebreken begon te vertonen;
  • er wegens gebreken aan de verouderde apparatuur tot 2 keer toe letterlijk de vlam in de pan is geslagen;
  • wij het belangrijk vinden dat onze vrijwilligers in een veilige omgeving werken;
  • de inrichting van de keuken op verschillende punten niet meer voldeed aan huidige regelgeving en eisen ten aanzien van hygiënevoorschriften;
  • onze verouderde apparatuur doorgaans veel stroom gebruikt en we besloten hebben tot verduurzaming over te gaan en dus grotendeels hebben vervangen.
  • met de nieuwe opstelling we efficiënter kunnen werken, waardoor we onze leden nog sneller kunnen voorzien van hun bestelling. (wat de omzet in deze moeilijke tijden weer ten goede komt.)

Uitstel van deze investering was geen optie omdat veiligheid en continuïteit van de keuken anders in gevaar kwam. Gelukkig heeft de vereniging in afgelopen jaren een financiële buffer weten op te bouwen. Hierdoor hebben wij deze investering kunnen doen ondanks een minder goed boekjaar a.g.v. het Covid-19 virus die ook onze vereniging financieel heeft geraakt.

Dit project is ongeveer een half jaar geleden in gang gezet en Thei en Monique Gulikers hebben in samenwerking met leverancier Kitchen Create een geweldige mooi resultaat neergezet.

Het Bestuur

Deel:

Ander nieuws