Extra ALV op dinsdag 24 mei

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 april waren er onvoldoende leden aanwezig om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen over het voorstel om de contributie te verhogen vanaf het nieuwe seizoen en de invoering van een automatische verhoging op basis van het CPI (consumenten prijsindex cijfer), jaarlijkse vaststelling  door het CBS.

Conform de statuten moet er binnen een termijn van 4 weken een nieuwe ALV worden uitgeschreven. Deze ALV zal plaatsvinden op Dinsdag 24 mei om 19.00 uur in ons clubgebouw aan de Kruisboog 2 te Houten. Op de agenda staat de verhoging van de contributie en de invoering om op basis van het CPI de contributie jaarlijks te mogen verhogen (zonder besluit van een ALV).

Alleen leden van de vereniging vanaf 16 jaar of een ouder/verzorger van een lid jonger dan 16 jaar hebben toegang en stemrecht op de ALV.

Het Bestuur

 

 

 

 

Deel:

Ander nieuws

Belangrijke mededeling: