Financiële tegemoetkoming senioren en zaalvoetbal leden in het nieuwe seizoen.

De vereniging is dit seizoen financieel flink geraakt door het stilleggen van de competitie en sluiting van de kantine. Door kostenbesparingen, minder activiteiten waren de uitgaven lager en wij hebben overheidssteun en korting ontvangen op een deel van onze vaste lasten. Denk hierbij aan afdracht KNVB en huur van de velden. De contributie is vrijwel geheel door onze leden voldaan waardoor de continuïteit van de vereniging niet in gevaar is gekomen.

De competitie voor alle leden werd abrupt beëindigd maar in tegenstelling tot de 18 plus leden heeft de jeugd het hele seizoen kunnen trainen en zijn er op zaterdag veel onderlinge wedstrijden gespeeld. Eerder dit jaar mochten ook de leden tot 27 jaar weer trainen en onderlinge partijen spelen. Inmiddels mogen alle leden weer buiten sporten.

Het bestuur heeft in overleg met de voetbalcommissies besloten om de senioren en zaalvoetbal leden die  nagenoeg geen competitie konden spelen en trainen, maar die desondanks de vereniging ook in het nieuwe seizoen trouw blijven, enigszins financieel tegemoet te komen.

Hierbij krijgen de zaalvoetballers volgend seizoen een éénmalige korting op hun contributie en krijgen de senioren spelers die op zaterdag of vrijdagavond competitie spelen een tegoed dat besteed kan worden in de kantine komend seizoen. Hierbij krijgen de zaalvoetballers een wat hogere compensatie dan de veldspelers. De overweging hierbij is dat zij eerder en langer niet mochten sporten maar ook omdat de belangrijkste kosten bij de zaalafdeling, de huur van zaal, grotendeels wegviel. Bij veldvoetbal zijn er veel meer vaste lasten die doorlopen zoals de hypotheek van onze kantine, de veldhuur die slechts deels is kwijtgescholden en vaste lasten zoals gas en electra en vergoedingen aan trainers.

De leden die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming[1] zijn hierover geïnformeerd via e-mail en bericht via ClubCollect.

Het Bestuur

[1] Alleen leden die volgend seizoen lid blijven

Deel:

Ander nieuws