Grensoverschrijdend gedrag, ook bij Delta nemen we dit serieus.

Reeds langere tijd heeft Delta Sports ’95 een beleid over hoe te handelen bij grensoverschrijdende incidenten van welke aard dan ook, algemeen bekend als het Tuchtreglement (link).

Velen zijn bekend met het bestaan van onze tuchtcommissie, die vaak bij grensoverschrijdend gedrag van leden op het veld worden gevraagd om advies en indien nodig een maatregel voor het individu.

Als stille, maar niet minder belangrijke, kracht op het gebied van veiligheid en vertrouwen bij onze vereniging maken wij gebruik van een externe vertrouwenspersoon. Graag geven we haar even de kans om zich aan u voor te stellen en bij welke omstandigheden u zich tot haar kan wenden:

Graag stel ik mij even aan u voor: Ik ben Mieke Ligtenberg. 65 jaar, moeder van 6 volwassen kinderen waarvan  een zoon langere tijd en een dochter wat korter bij Delta hebben gevoetbald. Ik ben van beroep Sociaal werker en daarom ook gevraagd om vertrouwenspersoon te zijn voor Delta Sports ’95. Dit doe ik al langere tijd met plezier. Mijn taak is een luisterend oor te zijn en te adviseren. Dit gaat altijd in vertrouwen, en wordt verder niet besproken op de club. Zo nodig kan ik samen met u in gesprek gaan met degene waarover u een klacht of zorgen heeft. Echter als er sprake blijkt te zijn van (ernstig) grensoverschrijdend gedrag, dan is het mijn taak om samen met u de benodigde stappen te ondernemen om dit gedrag te stoppen en te melden bij de instanties die hiervoor zijn.

Ik ben tegenwoordig niet meer aanwezig op het terrein maar wel te bereiken via mijn telefoon of Delta mailbox die is gepubliceerd op de Delta website (https://www.deltasports.nl/club/bestuur-commissies/)

De incidenten van de afgelopen maanden in de entertainment en voetbalwereld heeft ons als vereniging geactiveerd om het eigen beleid weer eens onder de loep te nemen. Wij verwachten in het nieuwe seizoen met een vernieuwd beleid te komen en u een handreiking te kunnen bieden wat te doen bij iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Wordt dus vervolgd…..

Het Bestuur

Deel:

Ander nieuws