Inroosteren vrijwilligersdiensten & openstaande vacatures

Beste leden, ouders, verzorgers,

Het is nog onzeker of en wanneer er weer gevoetbald mag gaan worden en wanneer de kantine en kiosk ook weer open mogen. Over de competities of alternatieven verwacht de KNVB op 9 februari meer duidelijkheid te kunnen geven. Het is belangrijk dat er voor spelers duidelijkheid en zicht komt op hervatting van de competitie in welke vorm dan ook en dat het buitensporten ook voor leden vanaf 18 jaar weer mogelijk gaat worden. Buitensporten is gezond en de kans op besmetting tijdens trainen en voetballen is volgens de meeste deskundigen laag. Om in april weer wedstrijden te kunnen spelen moet er medio maart gestart kunnen worden met de trainingen voor alle leden.

Wij moeten ons hierop tijdig voorbereiden en er voor zorgen dat op het moment dat er duidelijkheid komt, wij ons complex en onze faciliteiten kunnen openen. Hiervoor is de inzet van onze leden als vrijwilliger hard nodig.

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de december brief van het bestuur van FC Delta Sports zijn er verschillende vacatures die open staan maar is ook structureel een onderbezetting bij essentiele onderdelen van onze vereniging zoals in de keuken/kiosk en bij complexbeheer. De aanmelding door leden voor verplichte vrijwilligerstaken bleef vanaf de start van het seizoen achter bij de behoefte waardoor er sprake was van structuele onderbezetting waardoor anderen “de gaten in de bezetting” moesten invullen. Een ongewenste situatie die niet past bij een vereniging.

Om te voorkomen dat op het moment wij weer open mogen pas gestart kan worden met inroosteren en wij opnieuw geconfronteerd worden met geen of te weinig vrijwilligers, zal het rooster voor de verplichte vrijwilligerstaken open gesteld worden vanaf zaterdag 20 maart.

Deze week is aan alle leden een email gestuurd over het bovenstaande.

Met de verwachting dat we vanaf april de kantine weer open kan, willen we iedereen de mogelijkheid geven om, op een voor hem / haar geschikte datum en tijd een vrijwilligersdienst naar keuze in te plannen vanaf eind maart. Het verzoek om dit voor 15 februari 2021 te doen. Alle openstaande diensten zullen daarna door de vrijwilligerscoordinator willekeurig worden toebedeeld aan degene die volgens de app nog niet voldoende punten hebben behaald.

Je zult per toegewezen dienst 4x een email ontvangen met daarin de vrijwilligers taak, datum en tijdstip.

Als je de toegewezen dienst niet kunt vervullen, moet je deze zelf ruilen in de app, of een vervanger zoeken.

Bij het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijdstip zal conform het huishoudelijke reglement een boete worden geïnd.

In de voetbal.nl app staan alle beschikbare diensten, tot begin juli voor alle beschikbare vrijwilligerstaken.

Enkele aandachtspunten:

  • EHBO diensten. Leden, ouders die zich hiervoor inroosteren moeten in het bezit zijn van EHBO of BHV diploma.
  • Fluiten, in afwijking van het vrijwilligersprotocol heeft het bestuur besloten dat degene die zich opgeeft voor het fluiten van een senioren of 019 wedstrijd hiervoor 50 vrijwilligerspunten per wedstrijd zal ontvangen. Opgave voor deze taak kan via de mail vrijwilligers@deltasports.nl. De scheidsrechtercoördinator zal dan contact met je opnemen om in overleg een datum en tijd in te plannen.
  • Kiosk, de verkoop van koffie, thee, koek en snoep en alle dranken m.u.v. alcohol. vanuit de kiosk op het voorplein.
  • Koffiedienst, de verkoop van koffie, thee, koek en snoep en alle dranken m.u.v. alcohol en assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden in de kantine.
  • Keukendienst, het assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden in de keuken.
  • Bardienst, de verkoop van koffie, thee, koek en snoep en alle dranken en assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden in de kantine.

Wil je misschien andere taken uitvoeren die niet in de app staan en in het verlengde liggen van je werk of hobby, dan is er wellicht maatwerk mogelijk. Bij voorbeeld via ons klusteam, redactie, jubileum commissie of organiseren van activiteiten. Informeer naar de mogelijkheden via onze vrijwilligerscoördinator.

VACATURES

Via de brieven die in december zijn bezorgd bij onze leden hebben wij gelukkig enkele reacties ontvangen en zijn enkele vacatures ingevuld zoals een notulist, een coordinator complexbeheer en beheerder van ons IT netwerk. Maar er staan nog steeds verschillende belangrijke vactures open zoals een Penningmeester maar ook versterking van ons complexbeheer met name op de zaterdagen. Kijk voor de openstaande vacatures op vacatures deltasports

Deel:

Ander nieuws