Uitloting obligatielening FC Delta Sports ’95

Tijdens de jaarlijkse ALV in december wordt elk jaar een aantal obligatiebewijzen uitgeloot die afgelost worden. Omdat de ALV vanwege “corona” maatregelen is uitgesteld naar april, kon deze uitloting niet tijdens een ALV plaatsvinden. Omdat de loting niet kon worden uitgesteld, want de aflossing en betaling van de rente moet per 1-2-2021 plaatsvinden, heeft het bestuur twee leden van de tuchtcommissie gevraagd om deze loting te verrichten. Co van Santen en Hanneke Ockhuijsen hebben op dinsdag 22 december de loting verricht. Vooraf is eerst gecontroleerd of het aantal obligatie coupons en de bedragen aansloot met het bedrag van de lening van de jaarrekening per 30-6-2020.

Daarna hebben zij, onder toezicht van het bestuur, de loting verricht hetgeen op foto en videobeelden is vastgelegd. De onderstaande obligatienummers zijn uitgeloot en zullen uiterlijk op 1-2-2021 samen met de rente worden overgemaakt. De leden waarvan obligaties worden afgelost hebben hiervan inmiddels een email ontvangen.

3e uitloting te betalen per 1-2-2021
Obligatielening overzicht uitgegeven coupons
100 500 1000
A04 B19 C04
A06 B21 C17
A09 B26
A19
A20
A21
A26
A31
De deelnemers waarvan geen obligaties zijn uitgeloot krijgen gene email maar ontvangen per 1-2-2021 uiteraard de rente over het bedrag van hun obligatie(s).

Gezien de huidige lage rente is de rentevergoeding van 2,5% een mooi percentage voor de deelnemers en pech voor alle leden die in 2018 NIET hebben ingeschreven. Wellicht dat in de nabije toekomst een nieuwe obligatielening volgt om investeringen binnen de vereniging mee te financieren.

Het Bestuur

 

 

Deel:

Ander nieuws

Belangrijke mededeling: