• Gold Sponsor Gold Sponsor Gold Sponsor Gold Sponsor
 • Webshop
 • Notulist (M/V) gezocht voor vergaderingen Algemeen Bestuur

   

  Notulist (M/V) gezocht voor vergaderingen Algemeen Bestuur

  Voor de maandelijkse vergaderingen van het Algemeen Bestuur zoeken wij een notulist die tijdens de vergaderingen notuleert en een verslag met actielijst opstelt.

  Het AB vergadert in principe elke eerste dinsdag van de maand (m.u.z. van de zomerstop) vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22 uur. 

  Wij zoeken iemand die de Nederlandse taal goed beheerst en kan omgaan met de vertrouwelijkheid van de onderwerpen van dergelijke vergaderingen. Een lid van onze vereniging of ouder/verzorger van een lid van onze vereniging heeft de voorkeur.   

  Het Bestuur